AUTORI

DANIELA BARBU
Profesor  doctor în Ştiinţele Educaţiei,  Daniela  Barbu este un cadru  didactic cu o vastă experienţă atât la catedră (învăţământ primar şi secundar), cât şi în calitate de autor a numeroase lucrări de specialitate, formator, expert în proiecte europene şi director de program de formare acreditat CNFP. Experienţa Danielei Barbu include şi activitatea de profesor de psihologie-pedagogie şi îndrumător de practică pedagogică la Colegiul „Elena Cuza” din Bucureşti,  calitate în care a îndrumat o generaţie de viitori dascăli.
Experienţa acumulată în stagiile de perfecţionare în  străinătate îi permite autoarei adaptarea şi încorporarea în manual a conceptelor moderne aplicate în sistemele educaţionale europene.
CARMEN BIRTA
Absolventă a Facultăţii de Matematică din cadrul Universităţii
Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, promoţia 1977, profesor de matematică, autor şi co-autor a  numeroase manuale şcolare avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, evaluator şi formator certificat, redactor de carte cu peste 20 de ani de experienţă în realizarea de materiale didactice de calitate.
NICOLETA CIOBANU
Profesor  pentru învăţământ primar, gradul I, licenţiată în Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar la Universitatea Bucuresti –  Facultatea de Pedagogie şi Ştiinţele Educaţiei,  absolventă a Masterului cu tema Educaţie presecundară. Politici educaţionale, organizat de Universitatea din Bucureşti şi al Masterului de Management Educaţional, Membru în Corpul de Experţi în Management Educaţional, evaluator şi formator certificat, mentor pentru elevii profilului pedagogic de la Colegiul Naţional „Elena Cuza” din Bucureşti, autor cu un vast portofoliu de lucrări publicate (ghiduri metodologice, suporturi de curs, caiete de lucru etc.).
ILIANA DUMITRESCU
Profesor doctorand în Științele Educației, licență și master în Științele Educației, Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, curs postuniversitar specializarea Matematică, Universitatea Petrol și Gaze Ploiești, cu o bogată experiență profesională: profesor pentru învățământ primar cu peste 25 de ani de activitate, profesor asociat la Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, cercetător științific gradul III, domenii de expertiză: pedagogia învățământului primar și preșcolar, matematică, formarea adulților, dezvoltare și evaluare de curriculum școlar, dezvoltare de resurse educaționale pentru învățământul primar, expert în proiecte europene și în management educațional, profesor mentor, formator și evaluator, autor a numeroase lucrări de specialitate (comunicări științifice, articole, lucrări de cercetare, suporturi de curs, ghiduri metodologice)
SIMONA DOBRESCU, coord. editorial al colectivului CD PRESS
Licenţiată în filologie la Universitatea Bucureşti, cu peste 10 ani de experienţă ca manager în comunicare pentru companii de media internaţionale şi româneşti, Simona Dobrescu este directorul editorial al colectivului CD PRESS. Echipa CD PRESS este o echipă editorială cu 20 de ani de experienţă în realizarea de proiecte educaţionale de calitate.
În portofoliul său se află zeci de manuale şcolare realizate pentru Ministerul Educaţiei Naţionale, sute de titluri de materiale auxiliare pentru şcoală (caiete de lucru, planşe didactice, atlase etc.), precum şi cele mai citite reviste educaţionale din România (Pipo, Doxi şi Terra Magazin).